Vi kan hjälpa dig med din personbil.

Felsökningar och reparationer samt service (ej auktoriserade) på din personbil gör vi nere på Gasverksvägen 20.

För mer info, ring oss eller besök oss.

Hur ser strålkastarna ut på din bil?

Vi polerar upp dina strålkastare på din bil eller maskin så dem blir så gott som nya.
Nedan är en Exempelbild på ett sådant jobb som vi har utfört. Till vänster är det polerade glaset och till höger är hur det såg ut från början när det inte är polerat.

Kostnad: 500kr inkl. moms per strålkastare.
Till höger det opolerade strålkastarglaset och till vänster det färdig polkerade strålkastarglaset.
Till höger det opolerade strålkastarglaset och till vänster det färdig polkerade strålkastarglaset.